Rekonstrukcja kości przy użyciu bloków kostnych wykonywanych w technologii 3D

Często zdarza się, że pacjenci poddający się leczeniu implantologicznemu wymagają przeprowadzenia zabiegów rekonstruujących kość w miejscu utraconego zęba lub zębów. To konieczne, by stworzyć odpowiednią podstawę do wszczepienia implantu. Im więcej czasu upływa od ekstrakcji zęba, tym bardziej postępuje atrofia, czyli naturalny zanik kości powodowany brakiem obciążenia mechanicznego.

Zastosowanie technologii CAD/CAM we współczesnej implantologii pozwala na opracowywanie dokładnie określonych wymiarów bloków kostnych allogennych (tj. pochodzących z tkanki ludzkiej).

Jak wygląda rekonstrukcja kości z użyciem bloków kostnych wykonanych w technologii 3D?

Obok rekonstrukcji z wykorzystaniem sztucznych materiałów kościozastępczych stomatolodzy-implantolodzy wykonują też przeszczepy autogenne, a więc takie, w których wykorzystywana jest kość własna pobrana od pacjenta (z bródki, okolicy zatrzonowcowej, a w przypadku rozległych braków również z talerza biodrowego).

Oczywiście przeszczep autogenny, choć pozwala uzyskać lepszej jakości materiał kościozastępczy, wiąże się z urazem miejsca pobrania tkanki. Wraz z rozwojem implantologii coraz częściej stosowane są zatem materiały allogenne, a więc pochodzące z banku tkanek ludzkich. Allograft (kość z banku tkanek) nie wywołuje reakcji autoimmunologicznej. To idealny materiał stymulujący wzrost nowej kości.

Aby rekonstrukcja zakończyła się sukcesem, blok kostny musi idealne przylegać do wyrostka zębodołowego. Trójwymiarowy
obraz radiologiczny w połączeniu z projektowaniem przy wykorzystaniu oprogramowania CAM pozwala na indywidualne ukształtowanie bloku kostnego dokładnie według potrzeb pacjenta. Taki indywidualny blok do przeszczepu zostaje wyfrezowany według projektu z allograftu, a następnie oczyszczony i wysterylizowany, by był gotowy do przeszczepienia.

Zabieg augmentacji z zastosowaniem bloków kształtowanych w technologii 3d dostępny jest w gabinecie stomatologicznym Koryzna Clinic w Szczecinie. Więcej informacji udzielą nasi stomatolodzy podczas konsultacji.