Chirurgia stomatologiczna - przeszczep kości w szczęce

Regeneracja i przeszczepy kości

Stosowana jest w przypadkach rozległych zaników kostnych w celu zwiększenia ilości kości, aby w kolejnym etapie leczenia doprowadzić do wszczepienia implantów. Na podstawie tomografii komputerowej projektowany jest indywidualny blok kostny (Bone builder) pasujący do konkretnego przypadku. Lekarz dentysta wprowadza prefabrykowany blok kostny poddziąsłowo w celu jego integracji z kością własną pacjenta. Tak wykonana procedura zmniejsza ryzyko powikłań, bólu i jest metodą najmniej inwazyjną w porównaniu z tradycyjnymi przeszczepami kości.

Resekcja wierzchołka korzenia zęba

Jeśli przy wierzchołku korzenia zęba pojawi się stan zapalny, często trzeba wykonać zabieg resekcji. Chirurg-stomatolog wykonuje zabieg polegający na usunięciu zmienionego wierzchołka korzenia oraz otaczającej go tkanki. W wyniku takiego zabiegu powstaje ubytek kostny, który można skutecznie wypełnić preparatem kościozastępczym.

Zabiegi periodontologiczne

Mamy tu do czynienia z zanikami kości spowodowanymi stanami zapalnymi wywołanymi przez bakteryjne osady na zębach. Powstałe w ten sposób kieszonki kostne wypełniane są preparatem kościozastępczym. Czasem istnieje także konieczność dodatkowego zastosowania membrany.

Torbiele

Kolejnym obszarem zastosowań preparatu kościozastępczego jest możliwość wypełnienia ubytków kostnych powstających w wyniku torbieli. Również w takim przypadku materiały te umożliwiają całkowite wypełnienie ubytku i utworzenie nowej kości.

Augmentacja z wykorzystaniem indywidualnie frezowanego bloku kostnego przynosi bardzo dobre rezultaty, a ponadto nie wymaga pobierania przeszczepu z kości własnej pacjenta. Allograft stosowany w leczeniu implantologicznym pochodzi z banku tkanek. Trafiają tam kości od wyselekcjonowanych żywych dawców, m.in. osób po zabiegach wymiany stawu biodrowego.

Implanty wymagają solidnej podstawy kostnej. Gdy od utraty zęba lub zębów minęło sporo czasu, a naturalny zanik kostny jest już zaawansowany, zastosowanie augmentacji indywidualnie frezowanym blokiem kostnym jest najlepszym rozwiązaniem. Pozwala bowiem na odbudowę kostną nawet przy znacznej atrofii. Po zakończeniu procesu regeneracji w zasadzie nie można wskazać różnicy pomiędzy kością własną pacjenta, a tą zregenerowaną.

Po więcej informacji odsyłamy Państwa na podstronę „Rekonstrukcja kości przy użyciu bloków kostnych wykonywanych w technologii 3D”. Szczegółowych informacji udzieli też Państwu stomatolog w gabinecie stomatologicznym Koryzna Clinic w Szczecinie.

(English) Tooth apicoectomy

(English) If the apex of the root is inflamed, an apicoectomy is often required. It is a surgical procedure involving the removal of the affected root apex and surrounding tissue. The treatment results in bone loss, which can be effectively filled with Cerasorb.

Periodontal treatment

These procedures are performed in the case of bone loss resulting from inflammation caused by bacterial deposits on teeth. The bone pockets which have formed are filled with Cerasorb. Sometimes it is additionally necessary to use a membrane.

Cysts

Another area in which Cerasorb is applied is filling bone cavities resulting from cysts. In this case it is also possible to fill the cavity completely with Cerasorb and form a new bone.