Rekonstrukcja kości przy użyciu bloków kostnych wykonywanych w technologii 3D

Często zdarza się, że pacjenci poddający się leczeniu implantologicznemu wymagają przeprowadzenia zabiegów rekonstruujących kość w miejscu utraconego zęba lub zębów. To konieczne, by stworzyć odpowiednią podstawę do wszczepienia implantu. Im więcej czasu upływa od ekstrakcji zęba, tym bardziej postępuje atrofia, czyli naturalny zanik kości powodowany brakiem obciążenia mechanicznego. Zastosowanie technologii CAD/CAM we współczesnej implantologii pozwala na opracowywanie dokładnie określonych wymiarów bloków kostnych allogennych (tj. pochodzących z tkanki ludzkiej).

Jak wygląda rekonstrukcja kości z użyciem bloków kostnych wykonanych w technologii 3D?

Obok rekonstrukcji z wykorzystaniem sztucznych materiałów kościozastępczych stomatolodzy-implantolodzy wykonują też przeszczepy autogenne, a więc takie, w których wykorzystywana jest kość własna pobrana od pacjenta (z bródki, okolicy zatrzonowcowej, a w przypadku rozległych braków również z talerza biodrowego). Oczywiście przeszczep autogenny, choć pozwala uzyskać lepszej jakości materiał kościozastępczy, wiąże się z urazem miejsca pobrania tkanki. Wraz z rozwojem implantologii coraz częściej stosowane są zatem materiały allogenne, a więc pochodzące z banku tkanek ludzkich. Allograft (kość z banku tkanek) nie wywołuje reakcji autoimmunologicznej. To idealny materiał stymulujący wzrost nowej kości.

Aby rekonstrukcja zakończyła się sukcesem, blok kostny musi idealne przylegać do wyrostka zębodołowego. Trójwymiarowy obraz radiologiczny w połączeniu z projektowaniem przy wykorzystaniu oprogramowania CAM pozwala na indywidualne ukształtowanie bloku kostnego dokładnie według potrzeb pacjenta. Taki indywidualny blok do przeszczepu zostaje wyfrezowany według projektu z allograftu, a następnie oczyszczony i wysterylizowany, by był gotowy do przeszczepienia.

Rekonstrukcja kości – stomatolog Szczecin

Stomatolog-implantolog przeprowadza zabieg augmentacji w znieczuleniu miejscowym. Po odsłonięciu podstawy kostnej blok zostaje zamocowany za pomocą specjalnych śrub do osteosyntezy (zespolenia, zrośnięcia). Wokół śrub gojących ranę zamyka się szwami. Po zabiegu dentysta zleca wykonanie kontrolnego zdjęcia radiologicznego. Przez co najmniej cztery tygodnie pacjent musi unikać obciążania mechanicznego operowanego miejsca, zarówno podczas przeżuwania pokarmów, jak i zabiegów higienicznych. W celu ochrony przed próchnicą i oczyszczania jamy ustnej pacjent stosuje płukankę z chlorexydyną. Stomatolog zapisuje także antybiotyk i środki przeciwbólowe. Szwy usuwa się po upływie 10 dni od zabiegu. Co cztery tygodnie okolica operowana powinna być kontrolowana w gabinecie stomatologicznym. Pełne zrośnięcie bloku z kością pacjenta następuje po upływie około sześciu miesięcy. Po tym czasie można wprowadzić implanty zębów.

Rekonstrukcja kości przy użyciu bloków kostnych wykonywanych w technologii 3D pozwala na uzyskanie stabilnego podłoża dla implantów, nawet w przypadku zaawansowanego zaniku kości własnej pacjenta. Pozostałe zalety tego rozwiązania to między innymi:

  • skuteczne wsparcie naturalnej regeneracji kostnej w organizmie pacjenta,
  • brak konieczności pobierania materiału własnego pacjenta, a co za tym idzie brak urazów dodatkowych,
  • niewielki stopień resorpcji w procesie gojenia, co minimalizuje ryzyko konieczności przeprowadzenia dodatkowych procedur augmentacyjnych,
  • dzięki indywidualnemu ukształtowaniu bloku kostnego czas zabiegu chirurgicznego zostaje skrócony, co sprzyja gojeniu tkanek miękkich.

Zabieg augmentacji z zastosowaniem bloków kształtowanych w technologii 3d dostępny jest w gabinecie stomatologicznym Koryzna Clinic w Szczecinie. Więcej informacji udzielą nasi stomatolodzy podczas konsultacji.